Horeca groningen te laks

Horeca groningen te laks

We zijn al een tijdje op weg met de versoepelingen voor de horeca. Er zijn al redelijk wat waarschuwingen en boetes uitgedeeld, omdat de regels niet of niet volledig werden nageleefd. Nu het aantal coronabesmettingen ook stijgt dreigt een tweede coronagolf. De horeca is het alleen niet eens met de druk die er op hen wordt gelegd, want volgens Laurens Meyer (eigenaar Drie Gezusters) brengt vrij luchtverkeer een groter risico met zich mee dan de horeca.

De gemeente Groningen gaat zich ook menen in de discussie. Er zijn meerdere ideeën, waaronder dat er strenger gehandhaafd moet worden of dat er sluitingstijden moeten komen. Dit is natuurlijk geen goed nieuws voor de stadjers en de horecaondernemers.

Op het moment kan ik uit eigen ervaring zeggen dat het op sommige plekken wel te vol is, maar aan de andere kant kan ik begrijpen dat mensen laks worden wanneer ze weten dat er zeer weinig coronabesmettingen zijn in de provincie Groningen. Dit is natuurlijk nog geen excuus, want het is natuurlijk geen reden om onnodig risico van de verspreiding van Covid-19 te verhogen.

Al met al zal de oplossing van beide kanten moeten komen. Het is in sommige kroegen wel te druk, maar ik weet niet in hoeverre een sluitingstijd de situatie zal verbeteren. Ik hoop dat de gemeente, stadjers en horecaondernemers binnenkort tot een goed compromis kunnen komen.

Wat is volgens jullie een goede middenweg om hiermee om te gaan?


Tvl voor de horeca

Tvl voor de horeca

Per week verandert de situatie waarin de horeca verkeerd. Op het moment lijkt het iets beter te gaan met de horeca. Waar eerst werd voorspeld dat er een groot aantal horecaorganisaties failliet zouden gaan horen we nu juist dat de draden langzaam maar zeker weer opgepakt worden. Op het moment lijkt er hoop te zijn voor veel bedrijven die in financiële nood zitten, want de overheid heeft de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) opgezet. Wat is de TVL, hoe kom je in aanmerking en wat is het doel.

De horeca had het moeilijk doordat er strenge maatregelen noodzakelijk waren tegen covid-19. Dit heeft geleid tot grote omzet verliezen binnen de branche. Omdat er ook weinig tegemoetkoming was voor de salarissen en vaste lasten hebben de bedrijven en medewerkers het zwaar gehad of hebben het nog steeds moeilijk.

Nu is de overheid zover dat de TVL is opgezet, er kan per 30 Juni aanvragen worden ingediend voor de maanden Juni tot en met September. Kortom houdt deze regeling in dat MKB–horeca een belastingvrij tegemoetkoming krijgt voor de vaste lasten van deze maanden met een maximumwaarde van 50.000 euro. De aanvraag kan worden gedaan via https://www.rvo.nl/tvl

Wel zijn er ook eisen aan deze tegemoetkoming. Zo moet er een aantoonbaar omzetverlies zijn van 30% voor deze maanden door corona. Van de omzet moet minimaal 4000 aan vaste lasten zijn. Van dat deel wordt 50% gecompenseerd.

Al met al zie ik dit als een stap in de goede richting. Zal deze steun genoeg zijn om alle bedrijven in noodsituaties te redden, dat weet ik niet. Wel weet ik dat een aanzienlijk deel van deze bedrijven alle beetjes kunnen gebruiken op het moment.

Denk je dat jouw bedrijf in aanmerking komt voor de TVL? Kijk voor meer informatie op https://www.kvk.nl/corona/tvl-maximaal-50000-euro-per-4-maanden/


Einde in zicht voor horeca

Einde in zicht voor horeca

De horeca is nu voor de 3e week open. Ik ben zelf ook al een paar keer op terrasjes gaan zitten en uiteten geweest met vrienden. Wat mij opviel was dat over het algemeen de 1.5 meter niet gehandhaafd wordt. Veel mensen zitten te dicht op elkaar en gaan naar elkaars tafel want de gezelligheid is te lang weggeweest. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende horeca forse boetes hebben gekregen en op een aantal plekken zijn sommige horeca weer gesloten. Op deze manier ziet de toekomst voor de horeca er zorgelijk uit. Horecabedrijven willen nog meer versoepelingen, want anders is het einde in zicht voor velen.

Op het moment blijkt duidelijk dat voor veel horeca, voornamelijk de kleinere zaakjes, de versoepelingen niet genoeg zijn. Ze willen meer versoepelingen want op het moment is het voor velen niet rendabel om de zaak open te houden terwijl de rekeningen opstapelen. Daarnaast is het moeilijk te handhaven op het aantal personen bij de tafels en is het de verantwoordelijkheid van de gast, om eerlijk te zijn over het wel of niet zijn van een huishouden. Eigenlijk worden er op het moment veel verantwoordelijkheid en eisen opgelegd die de zorgen voor de ondergang van veel horeca.

Beide kanten van het verhaal zijn discutabel. Het is enerzijds belangrijk om de regels van het RIVM te volgen om zo het Covid-19 virus in te dammen, anderzijds zorgt de huidige situatie voor een economische crisis die met de dag erger wordt. Niet alleen de horeca, maar andere branches zijn hard geraakt en zullen de gevolgen met de tijd steeds meer ervaren.

Ga vooral naar je favoriete horeca tent en geniet van een hapje of drankje. Alleen op deze manier kunnen zij deze corona crisis overleven. Zorg er alleen wel voor dat je je aan de regels houdt, want hier help je jezelf en de horeca mee!

Wat is volgens jullie een goede middenweg om hiermee om te gaan?


Veel horeca opent maar sluit ook

Veel horeca opent maar sluit ook

We hebben al een week kunnen genieten van terrasjes en de gezelligheid is deels hervonden. Veel horecabedrijven zijn geopend en hebben al veel gasten mogen ontvangen. Helaas zijn er aan de andere kant ook veel horecaondernemingen die hun faillissement hebben moeten aankondigen in deze eerste week. Volgens de economische voorspelling zal dit patroon de komende tijd helaas aanhouden. Op verzoek van Parool is er door Graydon een onderzoek uitgevoerd, waaruit is voortgekomen dat 57 procent van alle horeca ondernemingen in uitermate instabiele positie verkeren. Velen komen in de knoop te zitten met uitgestelde betalingen, huur en opstapelend krediet. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer deze horeca opengaan, zij alsnog bij lange na niet genoeg winst maken en ze steeds verder in de schulden komen. Op het moment behandelen rechtbanken aanvragen van schuldeisers zelfs nauwelijks.

Nu zijn nog steeds veel horeca bedrijven dicht. Hier zij verschillende redenen voor, waaronder kleine ruimtes zoals bij veel kroegen en clubs. Veel van deze kroegen en clubs mogen ook nog niet open, waardoor het einde met de dag dichterbij komt. Een grote groep horeca ondernemingen moeten het hebben van gemaakte omzet in het hoog seizoen, omdat ze in de wintermaanden minder omzet draaien. Nu door de 1,5 regeling kunnen al deze horeca niet de benodigde omzet behalen en zullen zij, door het opstapelen van schulden en vaste lasten die doorgaan, met de dag moeten kijken of het nog haalbaar is om hun bedrijf te redden. Zolang de 1,5 meter economie blijft bestaan moet de overheid bijspringen, anders zal volgens de statistieken maar één derde van alle horeca deze crisis overleven.

Kortom is de horeca branche zwaar geraakt. We zullen horeca zien die zich staande kunnen houden en langzamerhand herstellen, maar tegelijk zullen we veel horeca de deuren zien sluiten. Helaas zal deze golf van faillissementen onontkoombaar zijn. We gaan een moeilijke tijd tegemoet, ga dan ook zeker uit en steun je lokale horeca. Samen komen we er langzaam, maar zeker weer bovenop.


Hoe kun je als horecaondernemer de 1.5 meter regel naleven?

Hoe kun je als horecaondernemer de 15 meter regeln aleven

We zijn allemaal de dagen aan het af tellen tot 1 juni. Binnenkort kunnen we weer genieten van de zon met wat drankjes en heerlijk bittergarnituur. Ondertussen heb ik al veel leuke en grappige berichten voorbij zien komen over verschillende horeca tenten die de deuren binnenkort openen. Een leuk voorbeeld hiervan is de 1 April grap van De Drie Gezusters waarbij het terras zou worden verbouwd tot twee of zelfs drie verdiepingen. Nu door de 1,5 meter samenleving lijkt dit de eigenaar Laurens Meyer zelfs een realistisch plan. Alle terrassen gaan over zes dagen open, maar wat is nu de beste manier om de 1,5 meter toch te kunnen behouden op je terras.

Om overbevolking en lange rijen te voorkomen is het een verplichting om een plek bij de desbetreffende horeca tent te reserveren. Dit kan natuurlijk telefonisch, maar het zou ideaal zijn om een app te hebben waarbij je een ‘’live’’ beeld kan krijgen over hoeveel mensen er op het moment zitten en een soort menu waaruit je de tijden kan kiezen dat je langs kan komen. Een nog betere versie zou zijn als alle restaurants en cafés op één app te vinden waren, maar dat is natuurlijk nog niet een optie voor de komende tijd.

Normaal is het zo dat wanneer je ergens op een terras gaat zitten er gelijk iemand komt om je bestelling op te nemen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de 1,5 meter kan worden behouden tussen alle gasten en de medewerkers, wanneer zij de bestellingen zelf op moeten nemen. Een goed alternatief is om per tafel een tablet neer te zetten vanwaar de gasten alles zelf kunnen bestellen.

Dan komen we bij de laatste onderdelen en dat zijn natuurlijk het serveren en de betaling. Veel horeca hebben verschillende ideeën bedacht om het serveren mogelijk te maken waaronder zelfbediening of speciale uitschuifbare trolley. Voor de betaling kun je gelijk de tablet gebruiken als je die wil aanschaffen en anders zal het ook prima met een contactloos pin automaat kunnen.

Omdat de horeca niet mocht proefdraaien gaan we per 1 juni beginnen met de proefversie. Ondanks dat de meesten blij zijn met de versoepelingen blijft er nog een beetje spanning bij de overheid. Het is belangrijk dat er een goed overzicht wordt gehouden en dat de maatregelen worden nageleefd. In dat geval ben ik ervan overtuigd dat het goed moet komen en  zie ik 1 Juni met goede moed tegemoet!


Klein horeca blijft op het punt van faillissement

Klein horeca blijft op het punt van faillissement

Twee dagen geleden zijn er een aardig aantal versoepelingen aangekondigd door onze premier Rutte.

Een van deze belangrijke versoepelingen zijn dat horeca weer gasten mag ontvangen met als eis dat de nieuwe richtlijnen gevolgd worden. Overgroot deel van de bevolking is blij met de veranderingen, maar een deel ook niet. Hieronder vallen onder andere de kleinere horecaondernemingen. Voor hen betekenen deze maatregelen alsnog een faillissement die wordt uitgesteld.

Volgens het nieuwe beleid moeten er tussen de tafels 1,5m afstand zitten, moet je een reservering maken om overbevolking te voorkomen en mogen er maximaal 30 gasten tegelijk in een pand zitten (als het pand groot genoeg is). Veel kleinere horeca hebben geen of kleine terrassen bij hun pand, dit betekent voor horeca met kleinere oppervlakten dat ze nog steeds niet open kunnen gaan. Makkelijk gezegd zullen voor deze tentjes de omzet, met zo´n beperkt aantal gasten, niet opwegen tegen de kosten die gemaakt worden.

Naast cafés en restaurants zijn er ook veel clubs en kroegen waarbij het geen nut heeft om open te gaan met de nieuwe regelgeving. Het is niet mogelijk om op anderhalf meter van je vrienden te gaan feesten in een kroeg. Aangezien de inkomsten veel lager zullen liggen dan de gemaakte kosten zullen de clubs en kroegen nog even gesloten blijven tot de covid-19 maatregelen sterk verminderd zijn.

Misschien nog niet genoeg, maar de teugels worden losser gelaten. Alleen als de effectiviteit blijkt zullen we steeds meer van onze vrijheid terugkrijgen. Hiertegenover staat wel dat als het aantal corona patiënten weer toeneemt, de maatregelen weer aangescherpt zullen worden. We hoeven niet meer thuis te blijven, maar volg wel de richtlijnen zodat we binnen de kortste keren weer al onze familie en vrienden bij elkaar kunnen zijn!


Horeca geeft weerstand

Horeca geeft weerstand

Afgelopen week begon er ophef met de uitspraak van de horecagmagnaat Laurens Meyer. Hij dreigde alle deuren van zijn horeca panden per 1 juni open te gooien als er niet snel een versoepeling komt voor de horeca. Ondertussen is er door de KHN ook een uitspraak gedaan over het mogelijk openen van de terrassen, waardoor de verwachting is dat Rutte dit vanavond tijdens de persconferentie zal bevestigen.

 

Meyer heeft gisteravond bij de talkshow van Beau aangegeven dat hij het zeker nog niet goed genoeg vindt wanneer alleen terrassen open mogen gaan. Veel cafés hebben geen of nauwelijks terras mogelijkheden. Hiernaast uit Meyer ook zijn zorgen over de tegemoetkoming van de overheid in de vaste lasten en loonkosten. Vanuit de overheid was er beloofd om 90 procent van de loonkosten te vergoeden en tegemoet te komen in de vaste lasten. Hierin is volgens Meyer de overheid in tekort gekomen. Naar eigen zeggen wordt maar 60 procent door de overheid uitgekeerd, welke de horecaondernemers zelf moeten bijvullen met 40 procent. Daarnaast zijn de tegemoetkomingen voor de vaste lasten nihil terwijl de schulden wel oplopen.

 

Al met al worden de belangen van de horeca niet genoeg bevredigd door de overheid en is er een grote vraag naar versoepeling van maatregelen. Niet alleen voor terrassen, maar voor alle soorten horeca. Naast de horecaondernemers is de Nederlandse bevolking ook klaar om de volgende stap te zetten om zo snel als mogelijk weer onze gewone leefwijze terug te krijgen. Vanavond om 19:00 wordt verwacht dat er meer duidelijkheid zal worden gegeven en wordt er door iedereen gehoopt op de versoepeling van de covid-19 maatregelen.


Maatregelen op maat

Maatregelen op maat

Verscheidene horeca zijn bezig met het opmaken van plannen en richtlijnen. Wanneer het sein wordt gegeven dat de deuren weer open mogen, kan de nieuwe structuur direct als een geoliede machine werken. Het is voor bedrijven heel belangrijk dat deze plannen volledig uitgewerkt zijn, anders kunnen ze te maken krijgen met de consequenties die daar dan tegenover zullen staan. Hierbij kun je denken aan geldboetes, verplichte maatregelen die worden opgelegd of misschien zelfs wel het tijdelijk sluiten van de deuren.

Veel ondernemers zijn hard aan het nadenken over mogelijkheden om hun bedrijf te redden. Hieruit zijn meerdere originele voorstellen bedacht en voorgedragen aan de overheid. Voorbeelden hiervan zijn het tijdelijk vergoten van het terras(waar mogelijk), vaste loop routes en werkplekken voor medewerkers in de bediening en keuken, plexiglas schermen tussen tafels, uitschuifbare trolleys en/of tijdelijke vermindering van de belasting. Over het algemeen lijken deze plannen en voorstellen reel en praktisch haalbaar te zijn.

Op het moment lijken de covid-19 cijfers langzaam maar zeker te dalen. Ondertussen is 1/3  van de eerst bijna 1500 IC-patiënten ontslagen van de afdeling! De sterftegevallen nemen ook met ruime mate af. Dit is natuurlijk allemaal positief nieuws. De quarantaine is wel verlengd tot 19 Mei, maar als de daling op deze manier voortzet is er een steeds grotere kans dat we binnenkort weer op terrasjes kunnen genieten van een paar drankjes en de zon.

Nu ondertussen de meeste plannen al klaar zijn wachten de horecaondernemers en medewerkers met veel ongeduld tot zij weer kunnen beginnen. Met de nieuwe omzet zouden onze favoriete tentjes moeten kunnen blijven voortbestaan. Het is voor horecaorganisaties belangrijk om nu zoveel als mogelijk gepland en voorbereid te hebben om zo een goede start te maken.


Horeca ondernemers worden ongeduldig

Horeca ondernemers worden ongeduldig

Gisteren is er tijdens de persconferentie door onze premier Rutte uitgesproken dat de quarantaine voor horeca in ieder geval wordt verlengd tot 19 mei en dat grote evenementen allemaal worden afgelast tot één september. Dit betekent grote verliezen voor veel bedrijven die afhankelijk zijn van de omzet in het hoogseizoen. Op het moment staan deze bedrijven op het randje van faillissement of zullen hun faillissement in de komende tijd moeten aankondigen.

Iedereen smacht naar versoepeling van het beleid rondom covid-19. Helaas ziet het er naar uit dat deze de komende tijd niet versoepeld zal worden. Menig man zijn ondertussen ongeduldig aan het worden, omdat de verlenging van de quarantaine voor hun bedrijf een tikkende tijdbom betekent. In de laatste paar weken is er wat commotie ontstaan onder de horeca ondernemers. Zij zijn het niet eens met het beleid en willen zo snel mogelijk een versoepeling. We zijn van mening dat hoe langer men dicht blijft des te meer horeca organisaties failliet zullen gaan. Covid-19 zorgt op deze manier dat er grote financieel-economische problemen ontstaan op verschillende niveaus van individuele huishoudens tot internationaal corporale organisaties.

We zijn van mening dat er ook bij de horeca een versoepeling mogelijk zou moeten zijn. Hierbij kun je denken aan 1,5 meter afstand tussen de tafels, mensen die toezicht houden op de stroming van mensen en een maximaal aantal mensen die samen mogen zitten. Veel horeca ondernemers en medewerkers hebben zelf ook al plannen bedacht waarmee ze de covid-19 verspreiding willen voorkomen en tegelijk hun bedrijf en banen willen redden.

Al met al lijkt de overheid op het moment niet eens te zijn met de vraag en daarmee de belangen van de horeca. Hierdoor is de voorspelling dat de spanning tussen horeca en de overheid, naarmate de weken voorbij gaan, verder zal oplopen. Wat dit voor ons als gasten betekent is dat we voorlopig nog geen terrasjes kunnen pakken en moeten hopen dat onze geliefde cafés, restaurants en clubs deze zware tegenslagen kunnen opvangen.


Groningse studenten de dupe van coronacrisis hoe nu verder

Groningse studenten de dupe van coronacrisis hoe nu verder

Alle kroegen dicht, restaurants gesloten en zelfs theaters zijn niet meer te bezoeken in Groningen.  De coronamaatregelen zorgen voor stille straten en verveling in de studentenstad.  Maar niet alleen dat, veel studenten komen in financiële nood. Die zijn namelijk massaal hun bijbaan kwijtgeraakt en komen nog nauwelijks rond.  Vaak hebben zij baantjes op basis van nulurencontracten, in de horeca of de vrijetijdsbranche. En dat zijn nu juist de sectoren die helemaal stil zijn komen te liggen.

Uitspraken zoals, “In verband met het sluiten van de horeca heb ik geen baan meer”, is nu helaas geen uitzondering meer.  Uitzendbureau YoungCapital, dat veel bemiddelt tussen werkgevers en jongere werknemers, ziet een forse daling in het aantal sollicitaties in de horeca en retail, respectievelijk 87 procent en 54 procent minder. “Een ramp voor deze sectoren”, al zeg ik het zelf. Maar dus ook voor het personeel. Want veel studenten zijn sinds de invoering van het leenstelsel afhankelijk van een bijbaan voor extra inkomsten.

Afhankelijkheid van bijbaan
 Studenten zijn sinds de afschaffing van de basisbeurs dus afhankelijker geworden van hun bijbaan. Naar schatting van de LSVb werken ze gemiddeld 17 uur per week naast hun studie. Meer dan de helft van alle studenten heeft een bijbaan, In 2017 verdienden ze gemiddeld 600 euro per maand. Dus intussen zou je wel kunnen aannemen dat het van groot belang is dat universiteiten en instellingen voor hoger beroepsonderwijs voorlopig niet te streng zullen zijn wat betreft het collegegeld. Als dit niet gebeurt, zullen veel studenten direct in de financiële problemen komen als ze nu moeten betalen. Tevens zullen huisbazen ook milder moeten zijn tegenover studenten die door het coronavirus met financiële problemen worden geconfronteerd. Het blijkt namelijk dat veel particuliere huisbazen niet erg ‘friendly’ zijn in de tegemoetkoming van de kosten.

Hoe nu verder?
 Er zijn veel sectoren die in enorme nood verkeren door de coronacrisis, maar winkels en thuisbezorging hebben juist meer personeel nodig. Misschien een overweging om dit voorlopig als bijbaan te doen? Ook wordt er in de politiek geroepen dat studenten kunnen bijlenen bij DUO om hun financiële problemen op te lossen. Tevens vraagt de politiek om geduld, want soms heb je wel recht op doorbetaling, als je via een nulurencontract werkt of via een uitzendbureau. Na drie maanden heb je bijvoorbeeld recht op doorbetaling voor het gemiddelde aantal uren dat je normaal gesproken zou werken. En sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans moet je na twaalf maanden flexibele arbeid een contract aangeboden krijgen. Ook merkt de studentenvakbond dat studenten hun rechten niet altijd kennen en helpt mensen graag met advies. Er is een meldpunt te vinden op nietmijnschuld.nl/corona. Wie ondanks de regeling van de overheid wordt ontslagen, kan ook een WW-uitkering aanvragen. Die bedraagt wel maar 75 procent van het loon (70 procent na twee maanden).