Voor werknemers

Je meld je af bij je opdrachtgever en bij MCPHoreca. Zie ook ziekteverzuimbeleid

Op www.mcphoreca.nl kun je inloggen met de inloggegevens die je van ons hebt gekregen. Je kunt in deze portal je uren invullen.

Elke maandag, voor 12:00 uur dien jij je uren via de portal in. Één keer in de vier weken wordt je loon uitbetaald. Zie betaalschema.

Neem contact op met onze Back office Mattijs van ‘t Noordende(link)

Voor opdrachtgevers

U kunt onze werknemer kosteloos overnemen na een periode van 1 jaar. Eerder overnemen is alleen mogelijk in overleg.

De hoogte van de omrekeningsfactor wordt bepaald door: verwachte declarabele uren op jaarbasis en betalingstermijn.

Het uurtarief wordt van te voren met u besproken en is afhankelijk van het aantal verwachte uren op jaarbasis en betalingstermijn. Daarnaast kan schaarste op de markt invloed hebben op het tarief. Voordat onze werknemer bij u begint sturen wij u een opdrachtbevestiging met de overeengekomen uurtarief.