Horeca groningen te laks

We zijn al een tijdje op weg met de versoepelingen voor de horeca. Er zijn al redelijk wat waarschuwingen en boetes uitgedeeld, omdat de regels niet of niet volledig werden nageleefd. Nu het aantal coronabesmettingen ook stijgt dreigt een tweede coronagolf. De horeca is het alleen niet eens met de druk die er op hen wordt gelegd, want volgens Laurens Meyer (eigenaar Drie Gezusters) brengt vrij luchtverkeer een groter risico met zich mee dan de horeca.

De gemeente Groningen gaat zich ook menen in de discussie. Er zijn meerdere ideeën, waaronder dat er strenger gehandhaafd moet worden of dat er sluitingstijden moeten komen. Dit is natuurlijk geen goed nieuws voor de stadjers en de horecaondernemers.

Op het moment kan ik uit eigen ervaring zeggen dat het op sommige plekken wel te vol is, maar aan de andere kant kan ik begrijpen dat mensen laks worden wanneer ze weten dat er zeer weinig coronabesmettingen zijn in de provincie Groningen. Dit is natuurlijk nog geen excuus, want het is natuurlijk geen reden om onnodig risico van de verspreiding van Covid-19 te verhogen.

Al met al zal de oplossing van beide kanten moeten komen. Het is in sommige kroegen wel te druk, maar ik weet niet in hoeverre een sluitingstijd de situatie zal verbeteren. Ik hoop dat de gemeente, stadjers en horecaondernemers binnenkort tot een goed compromis kunnen komen.

Wat is volgens jullie een goede middenweg om hiermee om te gaan?