Tvl voor de horeca

Per week verandert de situatie waarin de horeca verkeerd. Op het moment lijkt het iets beter te gaan met de horeca. Waar eerst werd voorspeld dat er een groot aantal horecaorganisaties failliet zouden gaan horen we nu juist dat de draden langzaam maar zeker weer opgepakt worden. Op het moment lijkt er hoop te zijn voor veel bedrijven die in financiële nood zitten, want de overheid heeft de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) opgezet. Wat is de TVL, hoe kom je in aanmerking en wat is het doel.

De horeca had het moeilijk doordat er strenge maatregelen noodzakelijk waren tegen covid-19. Dit heeft geleid tot grote omzet verliezen binnen de branche. Omdat er ook weinig tegemoetkoming was voor de salarissen en vaste lasten hebben de bedrijven en medewerkers het zwaar gehad of hebben het nog steeds moeilijk.

Nu is de overheid zover dat de TVL is opgezet, er kan per 30 Juni aanvragen worden ingediend voor de maanden Juni tot en met September. Kortom houdt deze regeling in dat MKB–horeca een belastingvrij tegemoetkoming krijgt voor de vaste lasten van deze maanden met een maximumwaarde van 50.000 euro. De aanvraag kan worden gedaan via https://www.rvo.nl/tvl

Wel zijn er ook eisen aan deze tegemoetkoming. Zo moet er een aantoonbaar omzetverlies zijn van 30% voor deze maanden door corona. Van de omzet moet minimaal 4000 aan vaste lasten zijn. Van dat deel wordt 50% gecompenseerd.

Al met al zie ik dit als een stap in de goede richting. Zal deze steun genoeg zijn om alle bedrijven in noodsituaties te redden, dat weet ik niet. Wel weet ik dat een aanzienlijk deel van deze bedrijven alle beetjes kunnen gebruiken op het moment.

Denk je dat jouw bedrijf in aanmerking komt voor de TVL? Kijk voor meer informatie op https://www.kvk.nl/corona/tvl-maximaal-50000-euro-per-4-maanden/